Studien katter och vattenintag

Senast ändrad: 20 maj 2024

Hej! Vad kul att du vill vara med i vår studie kring katter och vattenintag!

För att kunna ta reda på hur mycket en katt dricker kan det bara finnas 1 katt i hushållet och inga andra djur i hemmet som kan dricka eller vicka ur vatten ur din katts vattenskål. Det är dock ok med en katt som får gå ut. Vi tar hänsyn till detta i frågorna i enkäten och förutsätter att katter som även är ute kommer att dricka en del vatten ute också.


Studien består av två delar

1. I första delen ska du mäta din katts vattenintag under 5 dygn.
För att kunna göra detta behöver du ha 1 digital hushållsvåg som visar vikten i gram samt en sil eller durkslag. Durkslaget eller silen behövs för att du även ska kunna mäta vattenavdunstningen. Vattenavdunstningen mäts genom att du väger en liknande skål som kattens vattenskål (kontrollskål) som placeras bredvid din katts vattenskål och denna skål täcks med tex ett durkslag eller en sil så vatten kan avdunsta men katten kan inte komma åt att dricka ur den. Kontrollskålen behöver inte vara helt likadan som kattens vanliga vattenskål men det är bra om ytan är ungefär lika stor och att den rymmer så mycket vatten att den inte behöver fyllas på under 5 dagar.
 

Foto: Två vattenskålar på golvet, den ena övertäckt med ett upp-och-ned-vänt durkslag
Bild 1. Kattens vattenskål samt kontrollskål.

Se gärna instruktionsfilmen som visar hur du ska väga vattenskål och kontrollskål.

För att hålla koll på vattenintag och vattenavdunstning ska du fylla i vatten- och kontrollskålens vikt morgon och kväll under 5 dygn, se tabell 1 nedan.

Om du byter eller fyller på vatten vid någon tidpunkt (morgon eller kväll) måste skålen med vatten vägas både före och efter byte eller påfyllning av vatten. Om du inte byter eller fyller på vatten behöver du inte fylla i kolumnerna Morgon nytt vatten och kväll nytt vatten.

Tabell 1. Vänligen fyll i dina vikter i denna tabell.

Kattens Vattenskål
Dag
Morgon -
vattenskål och vatten i gram
Morgon nytt vatten -
vattenskål och vatten i gram
Kväll -
vattenskål och vatten i gram
Kväll nytt vatten -
vattenskål och vatten i gram
1        
2        
3        
4        
5        
6        


I tabell 2, se nedan, ges ett exempel på hur man kan fylla, väga och registrera vikten för kattens vattenskål och i tabell 4 ges ett exempel på hur man fyller i kontrollskålens värden.

Tabell 2. Ett exempel på hur resultatet blir när man fyller i vikt för kattens vattenskål. Om man byter eller fyller på vatten vid någon tidpunkt måste skålen med vatten vägas både före och efter byte eller påfyllning av vatten. I denna tabell byttes vatten kväll dag 1, 2, 3 och morgon dag 3, 5.

Kattens Vattenskål
Dag
Morgon -
vattenskål och vatten i gram
Morgon nytt vatten -
vattenskål och vatten i gram
Kväll -
vattenskål och vatten i gram
Kväll nytt vatten -
vattenskål och vatten i gram
1   198 190 210
2 200   180 207
3 178 200 170 193
4 167   150  
5 140 210 180  
6 170      


Samma procedur med vägning av vatten görs morgon och kväll med kontrollskålen och du registrerar vikten på samma sätt som för kattens vattenintag, se tabell 3 nedan.

Tabell 3. Här fyller du i vikt på vattenskål med vatten för den skål du använder för att mäta avdunstning. Se exempel i tabell 4.

Kontrollskål
Dag
Morgon Kväll
1    
2    
3    
4    
5    
6    

Tabell 4. Exempel på hur det kan se ut när man väger skålen med vatten för vattenavdunstning. Denna skål behöver inte fyllas på någon gång. Det räcker med att väga den morgon och kväll och skriva in vikterna

Kontrollskål
Dag
Morgon Kväll
1 200 199
2 198 196
3 196 195
4 194 193
5 192 191
6 190  


2.
När du vägt och fyllt i vikter på vattenskål och kontrollskål i 5 dagar är det dags att öppna länken till enkäten. Här fyller du i dina vikter för varje dag både för vattenskål och kontrollskål. Se till att ha dessa siffror redo när du ska göra enkäten.
Efter att du fyllt i dessa siffror kommer du till en sida med frågor om din katt. När dessa är besvarade skickar du in enkäten och vi sammanställer alla svar och vikter. Resultaten kommer att redovisas i form av medelvärden så inga enskilda svar kommer att kunna utläsas. Den färdiga rapporten publiceras på hemsidan så att du kan se resultatet.

Tack för att du hjälper oss med denna studie!
Bästa hälsningar Faria, Hanna och Anna!