Förbättrad användning av klövverkningsregistreringar

Senast ändrad: 04 januari 2023

Nyttan av att registrera fynd vid klövverkning av mjölkkor kan öka med bättre hantering av data!

Friska klövar är en förutsättning för en fungerande mjölkproduktion. Klövproblemen ökar i svenska besättningar vilket är negativt för både djurvälfärden och produktionsekonomin. I Sverige finns klövverkningsregistreringar som kan användas i större utsträckning än vad som görs idag.

Hypotesen inom projektet är att uppgifter om klövproblem vid verkning har olika tolkningar och konsekvenser beroende på orsak och tidpunkt för klövverkning. Detta är något som inte tagits hänsyn till i tidigare studier.

Syftet med projektet är att få mer kunskap kring klövverkningsrutiner och effekten av dessa, hur klövproblem (med olika behandlingar och allvarlighet) påverkar mjölkproduktion, fertilitet, utslagning med mera, samt att undersöka sambandet mellan klövverkningsregistreringar och hältor identifierade genom Fråga Kon. För att undersöka detta används uppgifter från klövhälsoregistret, kodatabasen och Fråga Kon bedömningar. Multivariabel statistisk metodik kommer att användas för att bearbeta data.

Finansiär: Formas
Medsökande:
 Karin Alvåsen, SLU, Christer Bergsten, SLU, Marie Jansson Mörk, Växa Sverige.

Fakta:

Projektet klart


Kontaktinformation