Genomisk selektion mot icke-koagulerande mjölk

Senast ändrad: 01 februari 2018

Mjölkens förmåga att koagulera är avgörande för osttillverkning. Vi har tidigare visat att 31% av mjölken från SRB-kor har problem att koagulera: 13% är dåligt koagulerande och hela 18% är icke-koagulerande, vilket är alarmerande höga siffror. Problemet med icke-koagulerande mjölk på nationell nivå motsvarar en mjölkmängd som har ett ekonomiskt värde på 600 miljoner SEK per år. Syftet med projektet är därför att identifiera markörer och mutationer för icke-koagulerande mjölk för att genomiskt selektera mot denna oönskade egenskap. Genom att lägga grunden för ett avelsprogram för att minska förekomsten av icke-koagulerande mjölk stärks den röda rasens konkurrenskraft och ger en multifunktionell mjölk användbar till alla mejeriprodukter. Detta bidrar till en ökad tillväxt samt en lönsam och hållbar produktion för den svenska lantbruksnäringen. Ansökan stöttas av Arla Foods amba, LRF Mjölk och VikingGenetics

Fakta:

Projektet är finansierat av: Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)

Projekttid: 30-06-2018

Projektledare: Dr. Maria Glantz (Lund)

Övriga medverkande: Prof. Marie Paulsson (Lund), Prof. Dirk-Jan de Koning (SLU), Dr Freddy Fikse (VÄXA), Dr Sandrine Duchemin (SLU); and Kajsa Nilsson (LUND)