Green Valleys 2.0 - Delprojekt om foder från bioraffinering till nötkreatur

Senast ändrad: 23 april 2024
Foto: Slagen grönmassa som ligger på marken.

Projektet Green Valleys 2.0 är ett EU-projekt om bioraffinering av gräsmarker för att leverera hållbart producerade energiprodukter och proteinfoder. Projektet är ett svenskt-danskt samarbete i Öresund-Kattegatt-Skagerrak området där institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd ansvarar för foder och nutritionsdelen.

Logotyp för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

 

 

 

 

Vi kommer att utvärdera metoder för optimal skörd och lagring av vall som råvara till en ny anläggning på Naturbruksskolan Sötåsen, Töreboda som ska vara startklar våren 2020. Fodervärdet i den förädlade fasta fasen, som innehåller både vallprotein och fiber, jämförs med färsk och ensilerad grönmassa, med får som modelldjur på SLU Götala nöt och lammköttsforskning, Skara. Dessutom utfodras mjölkkorna på Naturbruksskolan Sötåsen med ensilerad fiberfraktion jämfört med vanligt ensilage i ett fullskaligt produktionsförsök.

Pressjuicen från anläggningen utvärderas i ett produktionsförsök med grisar på Naturbruksskolan Sötåsen. Hushållningssällskapet Sjuhärad testar olika lagringsmöjligheter av pressjuicen innan utfodring till grisarna. Aarhus universitet skalar upp resultaten från fodervärderingsförsöken och produktionsförsöken till besättningsnivå och systemanalyser genomförs vid Chalmers.

På institutionen utvärderar vi fodervärdet för olika djurslag när ensilage bioraffineras. Dessa studier presenteras närmare under djurslagen nöt, får och fisk. Motsvarande studier när färskt gräs bioraffineras utförs av Aarhus universitet.

Partners

  • Agroväst Livsmedel AB, lead partner
  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
  • Västra Götalandsregionen, Naturbruksförvaltningen
  • Hushållningssällskapet Sjuhärad
  • Chalmers
  • Aarhus universitet
  • Skive kommun

Ansvariga vid SLU: Dan-Axel Danielsson, forskningsledare, Dannylo Oliveira De Sousa, forskare och Anna Wallenbeck, universitetslektor

Läs mer om projektet på Agrovästs hemsida här!

Logga Region Västra Götaland