Kundundersökning mjölk

Senast ändrad: 27 september 2022

 

 

Kundundersökning Ko Kalv-mjölk

Den här mjölken är dyrare än den mjölk man vanligen ser i butik. Hur mycket är du beredd att betala för 1 liter mjölk om det skulle betyda att kalven kan vara flera månader längre hos sin mamma?
Beroende på hur mycket mjölk du/din familj konsumerar, hur mycket av den mjölk ni köper tror du skulle kunna vara ko-kalvmjölk, dvs mjölk som är dyrare än den genomsnittliga mjölken vi ser idag i butiken?
Vad använder du mjölk till? (flera alternativ är möjliga)
Vad stämmer in på dig?
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation