God djurvälfärd - vinster för djur, lantbrukare och samhälle

Senast ändrad: 10 mars 2022

Kan god djuromsorg och bra djurskydd ”löna sig”, och i så fall för vem? Detta projekt ska uppskatta vilka kostnader och vinster det finns med god djurvälfärd inom nötköttsproduktionen på såväl gårds- som samhällsnivå.

Sverige anses vara ett föregångsland när det gäller djurvälfärd och –skydd, men detta riskerar att förändras eftersom den nuvarande svenska djurskyddslagen är i vissa delar ifrågasatt. Den anses medföra kostnader för lantbruket och inte ge tillräcklig konkurrensfördel för svenska lantbrukare. Dessa påståenden är inte vetenskapligt grundade. De få studier som finns att tillgå har betydande brister eftersom de inte tar hänsyn till de fördelar som en gott djurskydd och djurvälfärd medför. I vårt tvärvetenskapliga projekt, med fokus på nötköttsbesättningar, kommer vi att:
1) studera om olika djurvälfärdsbefrämjande åtgärder leder till kostnads- eller intäktsökningar på gårdsnivå. Detta görs både genom ekonomiska modeller som kompletteras med djupintervjuer av lantbrukare, och genom att använda faktiska gårdars produktionsresultat som kopplas till gårdens djurvälfärdsnivå.
2) göra ekonomiska bedömningar av hur och vilka faktorer på samhällsnivå som påverkar eller påverkas av olika djurvälfärdsnivåer, samt etiskt granska transformation av etiska värden (välfärd) till monetära termer och risker med en ökad antibiotikaanvändning. Resultaten från detta projekt kommer att tillföra viktig information till konsumenter, näringsliv och politiker, och därigenom möjliggöra vetenskapligt underbyggda beslut gällande framtidens djurhållning.

 

Länk till policy brief 2022-03-10

Fakta:

Projekttid: 2018-11-01 - 2020-10-31

Financiär: Formas

Samverkan:
Institutionen för kliniska vetenskaper (KV)

Institutionen för ekonomi

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa