ProYoungStock - Främja hälsa och välfärd hos mjölkkor och ungdjur genom naturliga utfodringssystem

Senast ändrad: 05 februari 2024

I modern mjölkproduktion är tidig separation av ko och kalv ett av de tillvägagångsätt som allmänheten starkast ifrågasätter. Det finns strategier som tillåter ko och kalv att ha kontakt. Dessa strategier medför troligen fördelar men även flera utmaningar. Effekterna av mer naturliga uppfödnings- och utfodringsstrategier på hälsa, välfärd och ekonomiska resultat behöver undersökas för att identifiera aktuella problem och hitta bra lösningar.

Syftet med ProYoungStock är att samla in, utveckla och utvärdera naturliga utfodringsstrategier för att öka hälsan och välfärden för djur i ekologiska mjölkbesättningar. Projektets hypotes är att en förbättrad kalvuppfödning och grovfoderbaserade utfodringsstrategier för kvigor och vuxna kor kommer att främja djurens immunstatus och minska användningen av antibiotika och avmaskningsmedel.

Huvudsakliga aktiviteter:

 • Identifiera uppfödningsstrategier som tillåter kontakt mellan ko och kalv.
 • Utvärdera hur ko-kalvkontakt påverkar djurens hälsa, välfärd och gårdens ekonomiska resultat.
 • Testa hypotesen att innehåll av immunglobuliner i råmjölk och i mjölk kan stimuleras av ko-kalvkontakt eller av fodertillskottStudera effekter av att utfodra kalvar med högre mjölkgiva med avseende på välfärd, hälsa, naturligt beteende och tillväxt.
 • Utvärdera potentialen för växtbioaktiva föreningar i betesbaserade produktionssystem för att förbättra proteineffektivitet, djurhälsa och immunförsvar samt produktkvalitet.
 • Förmedla projektresultat till jordbrukare, rådgivare och andra intressenter genom workshops, broschyrer, riktlinjer, artiklar och vetenskapliga publikationer

Fakta:

Detta projekt är klart 

Projekttid: 2018-04-01 – 2021-03-31

Finansiär: ERA-NET CORE Organic Cofund

Samverkan:

 • Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)
 • Research Institute of Organic Agriculture (FiBL)
 • University of Kassel
 • Institute of Genetics and Animal Breeding Polish Academy of Sciences (IGHZ)
 • Slovenian Holstein Association (HF-SLO)
 • University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (BOKU)
 • Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)
 • University of Catania (UCat)

Kontaktinformation

Karin Alvåsen, forskare
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
karin.alvasen@slu.se, 018-67 13 23, 070-541 32 27