Minskad dödlighet bland mjölkkor för ökad djurvälfärd och hållbarhet

Senast ändrad: 22 april 2024
Kalvar på bete Lövsta

En hög andel självdöda och avlivade kor är en indikation på bristande djurvälfärd, medför ekonomiska förluster för lantbrukarna och är inte förenligt med en hållbar livsmedelsproduktion. Dödligheten hos svenska mjölkkor är hög ur ett internationellt perspektiv och det behövs insatser för att komma till rätta med problemet.

I detta projekt vill vi därför:
1) utvärdera individuella och besättningsrelaterade riskfaktorer, inklusive genetiska faktorer
2) i en fältstudie följa mjölkbesättningar och intervjua mjölkföretagare för att identifiera skötsel- och inhysningsrelaterade risk- och framgångsfaktorer
3) utforma ett verktyg för att beräkna hur olika dödlighetsnivåer påverkar företagens ekonomi och miljö
4) utveckla och effektivisera rådgivningsstrategier och material för att minska dödligheten. Ökad kunskap om vad som påverkar dödlighet på gård är av stor betydelse för att kunna bidra till målinriktad och relevant förebyggande rådgivning.

Fakta:

Projekttid och finansiär:
2023-08-31 -- 2026-07-31

Projektet finansieras av: Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)

Projektgrupp: 

Karin Alvåsen, Researcher at the Dept of Clinical Sciences, SLU and

Lisa Ekman, Freddy Fikse, Annica Hansson, Jannica Krafft, Maria Berglund at Växa

 


Kontaktinformation

Karin Alvåsen, forskare
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
karin.alvasen@slu.se, 018-67 13 23, 070-541 32 27