Mycoplasma bovis - ökad risk för antibiotikaresistens hos svenska nötkreatur.

Senast ändrad: 04 januari 2023

Mycoplasma bovis - ökad risk för antibiotikaresistens hos svenska nötkreatur. Besättningsdiagnostik och epidemiologisk kunskap för att förebygga smittspridning

Hur vanliga är Mycoplasma bovis-infektioner är i svenska mjölkkobesättningar? Hur påverkar infektionen djurens hälsa och produktion? Hur kan besättningar kostnadseffektivt diagnostiseras som smittade eller fria från infektion? Det är några av de frågor vi vill besvara i det här projektet. Kunskapen behövs för att motverka smittspridning och bidra till god djurhälsa.

De svenska nötbesättningarna har generellt en god djurhälsa, men på senare år har Mycoplasma bovis uppmärksammats som en orsak till hälsoproblem som förefaller att öka. Infektionen orsakar framförallt lunginflammationer hos kalvar och i mindre omfattning led- och öroninflammationer. Ibland kan även vuxna kor drabbas av juverinflammation, lung- och ledinflammationer. Dessa infektioner är ofta kroniska och svårbehandlade. Användningen av antibiotika kan öka dramatiskt i drabbade besättningar och kan i förlängningen bidra till en ökad förekomst av antibiotikaresistens.

I det här doktorandprojektet vill vi undersöka hur vanliga infektioner med Mycoplasma bovis är i svenska mjölkkobesättningar och hur förekomsten förändras regionalt över tid. Vi vill ta reda på vilka djur som är smittbärare, hur länge de har mätbara antikroppar mot infektionen och vilken effekt infektionen har på djurens hälsa och produktion. Vi vill också undersöka om skötselfaktorer kan kopplas till ökad risk för infektion och jämföra olika diagnostiska metoder för att få fram kostnadseffektiv diagnostik. Bakteriefynd från olika gårdar och regioner kommer att jämföras genetiskt för att få mer kunskap om smittvägar. Kunskaperna behövs för att förebygga smittspridningen både inom och mellan besättningar och bidra till en ökad djurhälsan. 

 


Kontaktinformation

Madeleine Tråvén
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för idisslarmedicin                                                        

Telefon: 018-671782
E-post: madeleine.traven@slu.se