Odling av vildfångad abborre som matas med insektsbaserat foder

Senast ändrad: 11 maj 2022
Abborre i ett nät. Foto.

Att hålla vildfångade abborrar, som anses vara för små för humankonsumtion, i odling (för utfodring och tillväxt) har identifierats som en möjlighet till att öka både resursutnyttjandet och inkomsten inom det småskaliga kustfisket. Detta för att små abborrar (15-20 cm) i allmänhet annars brukar kasseras. Ett problem hittills har dock varit att vilda abborrar har varit tveksamma till att äta konventionellt pelleterat fiskfoder.