God djurvälfärd

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto: Vit ko med kalv ute i gräset

Samhällets krav på god djurvälfärd har lett till diskussioner om kostnaderna för att uppnå och upprätthålla en sådan. Detta är relevant för svensk djurbaserad livsmedelsproduktion, eftersom producenter i Sverige i många avseenden har hårdare krav än i andra länder. De möter därför konkurrens från importerade livsmedel som producerats med mindre strikta djurskyddsbestämmelser. Samtidigt kan gott djurskydd ha ett värde i sig och ge fördelar för djur, lantbrukare och samhälle.

Projektet genomfördes 2018-2021 av Institutionen för kliniska vetenskaper, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa och Institutionen för ekonomi. Finansiering erhölls från Forskningsrådet Formas (2017-00611 och 2017-00625).

Publikationer:

  • Ahmed, H., Alvåsen, K., Berg, C., Hansson, H., Hultgren, J., Röcklinsberg, H. & Emanuelson, U., 2019. Assessing economic consequences of improved animal welfare in Swedish cattle fattening operations using a stochastic partial budgeting approach. Presentation för Näringsdepartementet, december 2019.
  • Ahmed, H., Alvåsen, K., Berg, C., Hansson, H., Hultgren, J., Röcklinsberg, H. & Emanuelson, U., 2019. Assessing economic consequences of improved animal welfare in Swedish cattle fattening operations using a stochastic partial budgeting approach. Presentation vid 4th Animal Welfare Science Symposium, SLU, maj 2019.
  • Ahmed, H., Alvåsen, K., Berg, C., Hansson, H., Hultgren, J., Röcklinsberg, H. & Emanuelson, U., 2020. Assessing economic consequences of improved animal welfare in Swedish cattle fattening operations using a stochastic partial budgeting approach. Livestock Science 232, 103920, https://doi.org/10.1016/j.livsci.2020.103920.
  • Ahmed, H., Alvåsen, K., Berg, C., Hansson, H., Hultgren, J., Röcklinsberg, H. & Emanuelson, U., 2021. Assessing animal welfare and farm profitability in cow-calf operations with stochastic partial budgeting. Animals 11, 382, https://doi.org/10.3390/ani.11020382.
  • Ahmed, H., Emanuelson, U., Alvåsen, K., Berg, C., Hultgren, J., Röcklinsberg, H. & Hansson, H., 2022. Animal Welfare Effort and Economic Outcomes: Evidence from Swedish Beef Production. Presenterad vid ett seminarium vid Lahore University of Management Sciences, Pakistan.
  • Ahmed, H., Alvåsen, K., Berg, C., Emanuelson, U., Hansson, H., Hultgren, J. & Röcklinsberg, H., 2022. Kostnader och vinster med gott djurskydd – för djur, lantbrukare och samhälle. Policy Brief. Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden.
  • Ahmed, H., Emanuelson, U., Alvåsen, K., Berg, C., Hultgren, J., Röcklinsberg, H. & Hansson, H., 2022. Animal Welfare Effort and Economic Outcomes: Evidence from Swedish Beef Production. Under granskning i Journal of Agricultural and Resource Economics.

Fakta:

Mer information:

Professor Ulf Emanuelson, Institutionen för kliniska vetenskaper.