Produktion hos tackor och lamm utfodrade med gräs/klöverensilage med eller utan kemiska tillsatsmedel

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto: Överblicksbild på flera får-boxar inomhus.

Syftet med projektet är att undersöka effekt av kvalitet i rundbalat klöver/gräsensilage på konsumtion och hull hos dräktiga och digivande tackor samt på tillväxt och slaktresultat hos deras lamm.

En förstaårsvall med 25 % rödklöver i första skörden har skördats som rundbalsensilage med och utan tillsatsmedel. 24 tackor dräktiga med två lamm ingår i försöket som startar i november 2011. Tackorna lammar från mitten av januari. Tackornas konsumtion, vikt och hull följs under dräktighet och digivning. Lammens konsumtion och tillväxt följs från födsel till slakt.

Projektet genomförs på Götala nöt- och lammköttscentrum under stallperioden 2011-2012 och finansieras av Addcon Nordic AS och Agroväst Köttprogram.

För mer information: Elisabet Nadeau.