Effektivitet för modeller inom lammproduktion

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto: Tacka med två lamm i en halmad box.

Syftet med projektet var att ta reda på hur man genom att skörda vallgrödan vid olika tidpunkter under första skörden kan påverka konsumtion och hull hos dräktiga och digivande tackor samt tillväxten hos deras lamm vid intensiv lammproduktion med vinterfödda lamm.

Stationsförsöket, som var en konsumtionsstudie, genomfördes på Götala försöksstation. 21 tackor (tvålammare) utfodrades med gräsensilage skördat vid två/tre olika utvecklingsstadier.

I en fältstudie registrerades foder-, strö- och arbetsåtgång till tackor och lamm under stallperioden på två gårdar med olika produktionsmodeller och ras för att kunna göra ekonomiska beräkningar som kan ligga till grund för bidragskalkyler och ekonomisk optimering.

Både stationsdelen och fältdelen utfördes under två stallsäsonger. Projektet finansierades av Stiftelsen Lantbruksforskning, Stiftelsen Svensk Fårforskning, Fåreafgiftsfonden inom Dansk Fåreavl och Agroväst.