Fullfoder i produktionssystem med tackor och lamm

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto: Överblicksbild på flera får-boxar inomhus.

Fullfodersystem, att man blandar alla fodermedel i en foderblandare för utfodring, blir allt vanligare i större fårbesättningar. Det är ett rationellt system som ger lägre arbetsåtgång och möjligheter att skapa foderblandningar anpassade till djurens aktuella behov.

Syftet med projektet är att på Götala forskningsstation studera hela produktionssystem med fullfoder till tackor med lamm genom att utvärdera effekten av tackans utfodring på lammens tillväxt under digivningen, och att låta lammen gå kvar i tackans box efter avvänjning och få samma ensilagebehandling som deras moder.

Behandlingarna på Götala är

  1. Ensilage, skuret och kraftfoder - separat utfodrat
  2. Ensilage, hackat och kraftfoder - separat utfodrat
  3. Ensilage, hackat och kraftfoder – blandat som fullfoder

Tackornas konsumtion, tuggningstid, vikt och hull, lammens konsumtion, tillväxt och slaktresultat registreras samt ekonomi för de olika utfodringssystemen beräknas. Projektet är tvåårigt och resultaten beräknas vara klara under våren 2010.