Lammlyftet

Senast ändrad: 26 januari 2024
Illustration: Projektet lammlyftets logotyp.

Med utgångspunkt i den stora potential som finns för svenskt lammkött tittar branschen på hur man kan göra något för att öka kvaliteten på det svenska lammköttet. 2017 startade Lammlyftet, ett innovationsprojekt inom EIP-Agri, med mål att sälja betydligt mycket mer svenskt lammkött och öka lönsamheten för Sveriges lammproducenter.

Inom ramen för projektet Lammlyftet har en svensk standard för lammköttskvalitet tagits fram; Meat Standard Sweden lamm (MSS lamm). Standarden innehåller parametrar som påverkar olika kvalitetsegenskaper hos det svenska lammköttet. Kopplat till standarden finns också ett utbildningsmaterial som är framtaget för att öka kunskapen om hur olika faktorer påverkar köttkvaliteten. Utbildningsmaterialet är webbaserat och öppet för alla som vill ta del av det. Du hittar utbildningsmaterialet via denna länk: https://slu-se.instructure.com/courses/1985.

Lamm

 

Lammlyftet - med hjälp av innovationsstödet

Vill ni se en kort beskrivning av vårt projekt så kan ni titta på detta youtube-klipp. Det handlar om "Innovationsstödet" och där kommer Lammlyftet upp som ett exempel.

EU jordbruksfonden

Fakta: