Majsensilage till lamm – effekt av mognadsstadium och utfodringsstrategi på konsumtion, tillväxt, tuggbeteende och lönsamhet

Senast ändrad: 26 januari 2024

Sammanfattning av forskningsprojektet

I en tidigare studie noterade vi stora skillnader i majsensilagets fodervärde mellan gårdar, vilket kan relateras till skörd vid olika mognadsstadier. Lantbrukare efterfrågar också hur mycket majsensilage som kan ingå i foderstaten.

Syftet med projektet var att studera effekten av majsens mognadsstadium vid skörd, majsensilagets andel i foderstaten och dess växelverkan på konsumtion, tillväxt, foderutnyttjande och slaktkroppskvalitet hos lamm samt lönsamhet för producenten.

Majsen skördades vid rekommenderat mognadsstadium, dentstadiet, och vid ett tidigare stadium, degmognad, vilka skiljer sig 2-3 veckor i tid i Skaraborg. Majsensilaget utfodrades som enda grovfoder eller med lika delar majsensilage och vallensilage till bagglamm på Götala nöt- och lammköttscentrum, Skara. De fyra behandlingarna utfodrades till djuren från ca 25 kg levande vikt till slakt vid 45-50 kg under två stallperioder. Korn och drank samt rapskaka eller rapsexpro ingick i foderstaterna. För att bedöma foderstaternas effekt på vomfunktion registrerades tuggbeteendet och träcken utvärderades.

Studien finansierades av Svensk lantbruksforskning, Stiftelsen Svensk Fårforskning, AgroVäst, Sveriges lantbruksuniversitet, Fåreafgiftsfonden och Köpenhamns universitet.

För mer information om studien, kontakta Elisabet Nadeau, 0511- 671 42.