Optimal ljusmiljö för värphöns

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto: Vita höns i kutterspån.

Synen är värphönans viktigaste sinne som hjälper henne när hon utför dagliga aktiviteter som att hitta föda, känna igen andra hönor och att förflytta sig mellan olika nivåer i mer komplexa inhysningsmiljöer.

Fåglars syn skiljer sig markant från människors och exempelvis är hönor mer anpassade till att vara aktiva under dagen och behöver högre ljusintensiteter och ett bredare spektrum med UV ljus för att till fullo kunna utnyttja sin visuella förmåga. Höga ljusintensiteter i inomhusmiljö kan dock få negativa konsekvenser som ökad risk för fjäderplockning, särskilt om ljuset är ojämnt fördelat med ljusfläckar. Fjäderplockning är när hönor drar ut fjädrarna på andra individer vilket är smärtsamt och i värsta fall kan leda till öppna sår och kannibalism. Ett vanligt sätt att försöka dämpa beteendet om det uppkommer är att sänka ljusnivåerna vilket i sin tur kan påverka hönsen negativt då de inte ser tillräckligt bra för att utföra andra viktiga beteenden. Detta gör det till en utmaning att ha en bra ljusmiljö i värphönsstallar. I det här projektet vill vi undersöka hönors synförmåga på en detaljerad nivå i olika ljusspektrum och intensiteter och hur olika typer av ljus påverkar olika beteenden såsom fjäderplockning. Syftet är att den kunskap som fås ska kunna användas inom praktisk äggproduktion för att bidra till att hönsen har en så bra välfärd som möjligt. Då sämre

befjädrade hönor äter avsevärt mycket mer foder finns även en ekonomisk fördel av ett bättre anpassat ljus.

Fakta:

Projektet finansieras av FORMAS och pågår från 2016-2019

För ytterligare information kontakta Anette Wichman