Redo för livet: Optimera kycklingens möjligheter att utvecklas till en bättre rustad värphöna

Senast ändrad: 14 februari 2024
Foto: Unghöna står i strö

Syftet med detta forskningsprojekt var att undersöka hur den tidiga miljön påverkar djurs anpassningsförmåga och motståndskraft

Projektet grundade sig i två redan väletablerade vetenskapliga uppfattningar; att förutsägbarhet och kontrollerbarhet i miljön påverkar djurets stressrespons, och att tidiga erfarenheter påverkar förmågan att anpassa sig till nya förhållanden. Vi ville genom denna studie identifiera de manipulationer av miljön hos den unga hönan som kunde få en livslång effekt och vara så pass varaktiga att de kan hjälpa fågeln att anpassa sig till och hantera den miljö där den kommer leva som vuxen.

Foto. Små kycklingar äter ur fodertråg

Hypotesen var att en stimulerande och varierande omgivning (det vill säga med hög kontrollerbarhet och låg förutsägbarhet) tidigt i livet främjar adaptiv plasticitet, vilket kan göra unghönsen bättre rustade att hantera utmaningar och utnyttja möjligheter senare i livet. I våra experiment utförde vi systematiska manipulationer av resurser i miljön (sittpinnar/strö) vilka varierade i kontrollerbarhet (antal valmöjligheter bland resurser) och förutsägbarhet (byten av typ av resurs samt placering) hos den unga hönan. Kombinationer av observationer i hemmamiljö och individuella tester (både beteendemässiga och fysiologiska undersökningar) gav oss en möjlighet att utvärdera effekterna av vår miljöbehandling på fåglarnas utveckling av adaptiva förmågor.

Försöket resulterade i en doktorsavhandling och följande publikationer:

Fakta:

Publikationer

Holt R. V. Skånberg L. [...] Newberry. R.C. Scientific Reports (2024). Resource choice during ontogeny enhances both the short- and longer-term welfare of laying hen pullets. DOI: 10.1038/s41598-024-53039-7

Skånberg L. Newberry R. C.[...] Keeling L. J. Scientific Reports (2023). Environmental change or choice during early rearing improves behavioural adaptability in laying hen chicks. DOI: 10.1038/s41598-023-33212-0

Skånberg, L. PhD thesis. 2022. Preparing for life : effects of environmental choice and change during rearing on adaptability in laying hens.  DOI: https://doi.org/10.54612/a.2kbgj76mba

Nazar, F.N., Skånberg, L., McCrea, K., Keeling, L.J., 2022. Increasing Environmental Complexity by Providing Different Types of Litter and Perches during Early Rearing Boosts Coping Abilities in Domestic Fowl Chicks. Animals 2022, 12, 1969, doi: 10.3390/ani12151969.

Skånberg, L., Kjærsgaard Nielsen, C. B. & Keeling, L. J. 2021. Litter and perch type matter already from the start: exploring preferences and perch balance in laying hen chicks. Poult. Sci. 100, DOI: 10.1016/j.psj.2020.11.041

Projektet finansierades av Formas och var en del av Excellenscentrum för djurvälfärd.

Kontakt: Lena Skånberg