Effekten av positiva interaktioner med människa i tidig ålder på grisars beteende och produktion

Senast ändrad: 26 januari 2024

Forskning på olika djurslag har påvisat att tidig hantering minskar rädsla för människor och att det även har en buffereffekt på generell stress senare i livet. Djuren får en ökad förmåga att hantera stressfulla situationer. Förutom att titta på direkta effekter på produktion, hantering och beteende hos gris, tar vi i detta projekt steget längre och undersöker effekter även på individens förmåga att uppleva positiva känslor när de är äldre (genom att studera komplext lekbeteende).

Detta är av intresse då man genom hantering kan förbättra djurets livskvalitet i vuxen ålder, och förbereda djuret inför kommande utmaningar. Vi fokuserar bl a på lek och utforskande beteende eftersom dessa aktiviteter har långsiktiga fördelar för ett djurs fitness, samt tillväxt och senare hantering.

Projektet finansieras av Formas som en del av Excellenscentrum för Djurvälfärd.

Foto: Kvinna sitter i strö med två griskultingar omkring sig och bild 2 - en kvinna med en kulting i en försöksbox med numrerade rutor på golvet.

Kontaktperson: Linda Keeling