Centre for Feline Behaviour and Welfare

Senast ändrad: 26 januari 2024
Illustration: Logotype för SLUs Kattcenter.

Forskning på kattdjur (både tamkatter och vilda katter i djurpark) är idag begränsad i Sverige och vi vill genom att starta detta center sätta fokus på kattdjurens beteende och välfärd. Centret ska vara en nod i forskningen om katters beteende och välfärd och en plattform för forskare både inom och utom Sverige.

Vi vill genom att starta detta center skapa ett nätverk av internationella och nationella forskare som jobbar med välfärd hos katter. Vi vill dessutom att andra intressenter ska knyta sig till vårt center, exempelvis djurparker, företag som jobbar med katters välfärd, djursjukhus osv. Vår tanke är att i framtiden ha ett center där rådgivning, forskning och utbildning kan existera under samma plattform.

Vi har under åren genomfört ett antal workshops, med fokus att skapa en mötesplats för forskare där vi kan hitta samarbeten inom olika projekt och söka forskningsmedel i framtiden. Målet är att öka forskningen på kattdjur där forskare på SLU i Skara finns med som samarbetspartners. Målet är mer specifikt att ansöka om pengar för större projekt där många forskare och forskarstuderande deltar, med sin lokalisering vid SLU i Skara.

Djurskyddet Kronoberg har 2020 delat ut ett stipendium till vår grupp för att studera människors och katters interaktioner på Stockholms katt-café: Jawa whiskers. Där ska vi studera hur katterna påverkas av miljön, och hur människor upplever att umgås med katter på detta sätt.

Under 2020 har vi också skickat in flera större ansökningar där syftet är att studera människor och katters interaktioner, och vi har startat ett samarbete med Amanda Robinsson, Harvard University som tidigare har studerat interaktioner på katt-café i Japan.

Vi ser fram emot att jobba mot en bättre välfärd för både domesticerade och vilda kattdjur!

Kontaktperson: Maria Andersson och Elin Hirsch