Dokumentation av dikoproduktion i Västsverige

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto: Vit ko på bete.

Dokumentationen gjordes på två gårdar med dikor, en i Skaraborg och en i Älvsborg. Syftet med projektet var att genom dokumentation av djurmaterial, foderåtgång, arbetsåtgång och produktionsdata få underlag för att göra ekonomiska beräkningar för varje gård, som sedan skulle kunna ligga till grund för trovärdiga bidragskalkyler.

Resultat från projektet kan du läsa i: Arnesson, A., Salevid, P., 2011. Dikalvsproduktion på två gårdar i Västsverige. SLU, Inst för husdjurens miljö och hälsa, Skara, Rapport 30. (pdf, 1,5 Mb)

Projektet var finansierat av Skaraborgs Nötkreatursförsäkringsbolags stiftelse och Hushållningssällskapet Sjuhärad. Ansvariga för projektet var Annika Arnesson och Pernilla Salevid, HMH, SLU Skara.

Kontakt: Anna Hessle