Ensilage och halm till dikor under dräktighet mixat eller separat utfodrat

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto: Nötkreatur äter ensilage ur krubba.

Sent skördat vallensilage mixat tillsammans med halm är ett utmärkt foder till dräktiga dikor.

I ett försök som genomfördes på Götala nöt- och lammköttscentrum jämfördes två utfodringsstrategier till dikor. Den ena gruppen utfodrades med en mix i fri tillgång bestående av hackat vallensilage och halm. Den andra fick vallensilage i fri tillgång i fyra dagar följt av halm i fri tillgång i tre dagar varje vecka under stallsäsongen fram till kalvning.

Vill du läsa mer om försöket?

Finansiärer
Försöket finansierades av Nötkreatursstiftelsen Skaraborg, Västra Götalandsregionen, Agroväst och SLU.

Kontakt
Frida Dahlström, SLU, Inst. för husdjurens miljö och hälsa, tel: 0511-672 54.