Identifiering av indikatorer för känslotillstånd genom borstning hos mjölkkor

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto: En brun och en svart ko står i boxen och tittar på dig.

Bra djurvälfärd kan ses som möjligheten att uppleva positiva känslomässiga tillstånd, och inte bara bristen på välbefinnande. Intresset för att hitta indikatorer för positiva känslor hos djur har ökat på sistone. Indikatorer på en god djurvälfärd är en utmaning och kräver att vi kan avläsa dessa känslor genom beteende eller fysiologi.

Vi vill försätta kor i presumtivt positiva och negativa känslotillstånd för att studera hur de beter sig och hur deras fysiologiska respons ser ut i dessa tillstånd. Kors putsningsbeteende föreslås vara förknippat med positiv belöning och välmående. Eftersom utbudet av mekaniska borstar för mjölkkor i lösdrift ökar i kombination med det faktum att de används flitigt av de flesta kor, kan mekanisk borstanvändning utgöra ett effektivt verktyg för att lära oss mer om hur positiva känslotillstånd känns igen och vad de har för funktioner. Vi vill även studera hur negativ och positiv hantering samt borstanvändning eventuellt relaterar till produktion och hälsa.

Projektet finansieras av Formas och är en del av Excellenscentrum för djurvälfärd, samt CNPq för medel till Daiana de Oliveira.

Kontakt: Linda Keeling

Fakta:

Publikationer

  • de Oliveira D, Keeling LJ (2018) Routine activities and emotion in the life of dairy cows: Integrating body language into an affective state framework. PLoS ONE 13(5): e0195674. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195674