Majsensilage till mjölkrastjurar

Senast ändrad: 21 februari 2024

Från en pågående studie har vi noterat stora skillnader i majsensilagets fodervärde mellan gårdar, vilket kan relateras till skörd vid olika mognadsstadier. Lantbrukare efterfrågar också hur mycket majsensilage som kan ingå i foderstaten.

Syftet med projektet är att studera effekt av majsens mognadsstadium vid skörd, majsensilagets andel i foderstaten och dess växelverkan på konsumtion, tillväxt, foderutnyttjande och slaktkroppskvalitet hos mjölkrastjurar samt ekonomi för producenten.

Majsen skördas vid rekommenderat mognadsstadium, dentstadiet, och vid ett tidigare stadium, degmognad, vilka skiljer sig 2-3 veckor i tid i Skaraborg. Majsensilaget utfodras som enda grovfoder och med lika delar vallensilage till mjölkrastjurar på Götala försöksstation, Skara. De fyra behandlingarna utfodras till djuren från ca 300 kg levande vikt till slakt vid ca 600 kg under två stallperioder. Korn och drank ingår i foderstaten. För att bedöma foderstaternas effekt på vomfunktion värderas träcken.

Projektet sträcker sig från 2009 till och med 2012.

Studien finansieras av Svensk lantbruksforskning, AgroVäst och Sveriges lantbruksuniversitet.

För information om studien, kontakta Elisabet Nadeau, 0511- 671 42.