Havre som foder för en hållbar mjölkproduktion och en bättre miljö

Senast ändrad: 26 januari 2024
Svensk röd och vit ko som tittar in i kameran. Foto.

Variationen i utsläpp av metangas (CH4) från mjölkkor påverkas av både djur- och utfodringsfaktorer. Flera olika strategier för att minska utsläppen av CH4, baserat på olika fodertillskott eller annan påverkan på foderstaten har föreslagits. Dessa insatser har oftast varit för dyra för att få genomslag i verkligheten. Det här projektet ska undersöka om en enkel insats som att byta ut en del av kraftfodret mot havre kan fungera.

Läs mer om projektet på den engelska sidan.

Fakta:

Projektet finansieras av Formas.