Rörflen som foder till dikor under lågdräktighet

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto: Vit ko äter hö från en rundbal.

En fältstudie gjordes under hösten 2011 för att undersöka om rörflen med sitt höga fiberinnehåll och låga energivärde samt relativt låga proteininnehåll skulle möjliggöra att dikorna under lågdräktighet skulle kunna äta sig mätta men ändå inte gå upp i hull.

Resultaten från denna pilotstudie har legat till grund för två större dikoprojekt, som utförts på Götala nöt- och lammköttscentrum, SLU Skara och ingår i ett EU Interregprojektet REKS med Agroväst som leader.

Resultat från studien kan du läsa i: Arnesson A, Salevid P (2012). Rörflen som foder till dikor under lågdräktighet. Skara: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa (HMH), Rapport 35.

Projektet var finansierat av Skaraborgs Nötkreatursförsäkringsbolags stiftelse och SLU. Ansvariga för projektet var Annika Arnesson och Pernilla Salevid, HMH, SLU Skara.

Kontakt: Anna Hessle