Sporprojektet – vad har mjölkgårdar utan problem som mjölkgårdar med problem inte har?

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto: Svartvit ko står och tittar över en båskant.

Problem med sporer i mjölken har ekonomiska konsekvenser för lantbrukaren varför ett projekt genomfördes på 15 gårdar i Falköpings- och 8 gårdar i Gäsene mejeris område för att visa på praktiska åtgärder för att minska problemen.

Avdelningen för Produktionssystem på institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid SLU i Skara genomförde projektet i samarbete med Södra Älvsborgs Husdjur. Det var 11 gårdar utan sporproblem och 12 gårdar med sporproblem som studerades. Stallgödselgivorna till vallen på gårdarna varierade från 0 till 120 ton per ha och säsong.

Slutsatsen från projektet var att problemet med sporer börjar vid ensileringen och förekommer både på gårdar med och utan sporproblem, men går att bemästra med god hygien hela vägen från fält till mjölktank.

Resultat från projektet kan du läsa i: Arnesson Annika, Nadeau Elisabet, Bengtsson Anders (2011). Sporprojektet - vad har mjölkgårdar utan problem som mjölkgårdar med problem inte har? Skara: SLU, Inst för husdjurens miljö och hälsa. Rapport  31.

Projektet var finansierat av Mjölkprogrammet Agroväst och SLU. Ansvariga för projektet var Annika Arnesson och Elisabet Nadeau, HMH, SLU Skara och Anders Bengtsson, Rådgivarna Sjuhärad.