Marine Science Program Tanzania: på väg mot ett avelsprogram för tilapia

Senast ändrad: 24 maj 2023

Det största problemet för utvecklingen av akvakultur i Tanzania är bristen på såväl bra smolt som högkvalitativt foder. Många bönder förlitar sig på akvakultur som ett komplement. Fisk är en alternativ källa till såväl protein som pengar eftersom man förväntar sig en vinst från produktionen efter att man lagt ner både tid och pengar. Detta Sida-program bidrar med forskning och träning inom akvakultur, framför allt fokuserat mot tilapia.

Det finns en stor rikedom av tilapiaunderarter i Tanzania. Dessa kan para sig inbördes, vilket dessvärre lett till problem med tillväxten i uppfödningen. Fisk som inte växer tillräckligt snabbt uppnår lämplig storlek för försäljning vid alltför låg vikt. Detta har lett till problem med att få folk att investera i fiskodling eftersom man inte ser det som en tillräckligt lönsam verksamhet.

Producentpåtryckningar har lett till import av Oreochromis niloticus (niltilapia) från t ex Uganda, Zambia och Thailand. Dessa föds sedan upp i stora kommersiella anläggningar i Tanzania. Det finns en risk att detta kan leda till genetisk utarmning av de ursprungliga populationerna. Om de importerade tilapiafiskarna kommer ut i omgivningarna kan de para sig med de vilda stammarna och detta kan leda till oönskade hybrider.

WorldFish Center i Manila har i ett avelsprogram utvecklat en genetiskt förbättrad niltilapia (GIFT) som har varit till stor nytta för att producera mat och reducera fattigdom i flera länder i Afrika och Asien. Vi är emellertid tveksamma till att införa GIFT i Tanzania, av såväl ekologiska som genetiska skäl. Dock finns det ett stort behov att utveckla en snabbväxande och sjukdomsresistent variant av inhemsk tilapia i Tanzania genom effektiva avelsprogram.

I ett Sida-sponsrat projekt, utarbetar universitetet i Dar es Salaam (UDSM) ett avelsprogram för att utveckla en sådan ny tilapiavariant för att öka fiskköttsproduktionen. I projektet finns två doktorander som är inskrivna vid SLU och vi är biträdande handledare för ytterligare två doktorander som är inskrivna vid UDSM. Doktoranders projekt handlar om avelsprogram för inhemsk niltilapia och rufijitilapia, samt studier av lokala tilapiahybrider och exotiska tilapiavarianter.

Avhandlingar:

 

Fakta:

Projektet är finansierat av: Sida

Projekttid: 2015-2021

Projektledare: DJ de Koning

Övriga medverkande: Christos Palaiokostas (SLU), Redempta Athanas (SLU, UDSM), Christer Simon (SLU, UDSM), Fernando Lopes-Pinto (SLU), Anna Norman-Haldén (SLU), Levinus Leonard (UDSM), Moses Mbiru (SLU)