Forskare skapar värde för varandra

Senast ändrad: 24 mars 2023

På fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap finns starka forskningsmiljöer med enorma möjligheter för spännande, nyttig och bra forskning.

Nätverk där samlad kompetens och infrastruktur skapar effektivt resursutnyttjande, samverkan och kunskapsutbyte - forskare skapar värde för varandra.


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00