Sveriges lantbruksuniversitet

Hästforskning vid SLU

Hästforskningen vid SLU är bred och stark. Den spänner över områden från grundläggande biologiska funktioner till prestation, sjukdom och behandling. Här ser du exempel på pågående projekt, forskningsresultat och du kan även hitta kontaktuppgifter till våra forskare.