Försöksdjursfrågor

Senast ändrad: 24 juni 2021

På SLU finns en särskild samordnare för försöksdjursfrågor.

I uppdraget ingår bland annat:

  • ansvar för kontroll av tillstånd
  • samordning av tillsyn
  • utbildning av personal och studenter
  • samordning av statistikföring
  • representation i djurförsöksetiska nämnden
  • rådgivning.

Fakta:

Samordnare är Agr.Dr. Katarina Cvek vid institutionen för kliniska vetenskaper, enheten för komparativ medicin och fysiologi.

För att kontakta samordnaren, skriv till djurforsok@slu.se.


Kontaktinformation