Grisforskare

Senast ändrad: 11 juni 2024

På denna sida kan du se många av SLU:s grisforskare och deras övergripande forskningsinriktningar samt hitta deras kontaktuppgifter.

Katarina Arvidsson Segerkvist  -  köttvetenskap, köttkvalitet

Forskare vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (fd HMH); Avdelningen för produktionssystem

Telefon: +4651167144
E-post: katarina.segerkvist@slu.se


Johanna Friman  -  utfodring

Postdoktor tjl vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (fd HMH); Avdelningen för produktionssystem

Telefon: +4618672300
E-post: johanna.friman@slu.se


Stefan Gunnarsson  -  djurhälsa, djurvälfärd

Universitetslektor (samverkan) vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (fd HMH); Avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa

Telefon: +4651167216
E-post: stefan.gunnarsson@slu.se


Oleksiy Guzhva  -  digitalisering, innovation, AI

Forskare, Universitetslektor, biträdande vid Biosystem och teknologi

Telefon: +4640-41 50 58
E-post: oleksiy.guzhva@slu.se


Johan Höglund  -  parasitologi, avmaskning/resistens, djurhälsa

Professor vid Institutionen för husdjurens biovetenskaper; Enheten för parasitologi

Telefon: +4618672371, +46702574156
E-post: johan.hoglund@slu.se


Emma Ivarsson  -  nutrition, utfodring, alternativa foderråvaror

Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd; Näringslära och skötsel enkelmagade djur

Telefon: +4618672044, +46737033348
E-post: emma.ivarsson@slu.se


Magdalena Jacobson  -  grismedicin, infektionssjukdomar, besättningshälsovård

Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper; Enheten för gris- och fjäderfäsjukdomar

Telefon: +4618671475
E-post: magdalena.jacobson@slu.se


Anders Karlsson  -  köttvetenskap, köttkvalitet

Professor vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd; Avdelningen för produktionssystem

Telefon: +4651167210
E-post: anders.h.karlsson@slu.se


Katja Nilsson  -  avel, beteende, smågrisöverlevnad

Forskare FLK vid Institutionen för husdjurens biovetenskaper; Tillämpad genetik

Telefon: +4618674534
E-post: katja.nilsson@slu.se


Lotta Rydhmer  -  avel, beteende, ekologisk produktion

Professor vid Institutionen för husdjurens biovetenskaper; Tillämpad genetik

Telefon: +4618674544
E-post: lotta.rydhmer@slu.se


Maria V. Rörvang  -  sinnen, beteende, kognition

Forskare vid Biosystem och teknologi

Telefon: +4640-41 52 29
E-post: mariav.rorvang@slu.se


Ylva Sjunnesson  -  reproduktionsbioteknologi, reproduktion i ekologisk uppfödning

Universitetsadjunkt vid Institutionen för kliniska vetenskaper; Avdelningen för reproduktion

Telefon: +4618672174
E-post: ylva.sjunnesson@slu.se


Elin Stenberg  -  köttvetenskap, köttkvalitet

Postdoktor vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (fd HMH); Avdelningen för produktionssystem

Telefon:+4651167131

E-Post: elin.stenberg@slu.se


Else Verbeek  -  beteende, kognition, djurvälfärd

Forskare, vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd; Avdelningen för husdjurens miljö och häsa

Telefon: +4618671612

E-post: else.verbeek@slu.se 


Anna Wallenbeck  -  produktionssystem, djurvälfärd 

Prefekt, Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd; Avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa

Telefon: +4618674504
E-post: anna.wallenbeck@slu.se


Torun Wallgren  -  produktionssystem, djurvälfärd

Forskare vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (fd HMH); Avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa

Telefon: +4651167219
E-post: torun.wallgren@slu.se


Rebecka Westin  -  djurhälsa, djurvälfärd

Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd; Avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa

Telefon: +46727062582
E-post: rebecka.westin@slu.se


Sofia Wilhelmsson  -  transport, djurhantering, utbildning

Forskare vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd; Avdelningen för antrozoologi och tillämpad etologi

Telefon: +4651167255
E-post: sofia.wilhelmsson@slu.se


Jenny Yngvesson  -  människa-djur-interaktioner, inlärning, välfärd

Universitetslektor vid Biosystem och teknologi samt Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd; Avdelningen för antrozoologi och tillämpad etologi

Telefon: +4651167229
E-post: jenny.yngvesson@slu.se