Att forska om hund

Senast ändrad: 01 juni 2021

I Sverige finns närmare 800 000 hundar. De allra flesta hundar är sällskapshundar och högt värderade familjemedlemmar. Deras hälsa och välfärd är tätt sammanlänkad med människans då ett liv tillsammans med  djur har positiva effekter på människors välbefinnande och livskvalitet. Inte minst hälsoaspekten av att röra på sig tillsammans med sitt djur får stor betydelse i ett samhälle där de negativa konsekvenserna av ett stillasittande liv uppmärksammas allt mer.

Hundägare söker hjälp allt tidigare vid när hunden blir sjuk och vill även göra mer för sin hund. Detta i kombination med att allt mer avancerad specialistvård erbjuds även för hundar, ökar kraven som ställs på utvärdering av undersöknings- och behandlingsmetoder.

Med ökad välfärd och levnadsstandard får människor och djur allt längre liv. Åldersrelaterade sjukdomar och tillstånd som kan associeras med ökad välfärd och förändrad livsstil får därför allt större betydelse inom både human- och veterinärmedicinen.

I dagens samhälle hålls delar många hundar människans livsstil , med minskad fysisk aktivitet och ökat intag av kalorier, vilket på sikt leder till övervikt och fetma. Med hjälp av unika studier på hund får vi potentiellt viktig kunskap om riskfaktorer och sjukdomsutveckling för ett flertal sjukdomar.

För att främja god hälsa och välfärd för hundar och människor behövs mer kunskap om hundar, deras sjukdomar och om hållbar djurhållning för dessa djur.


Kontaktinformation

Bodil Ström Holst
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion

Telefon: 018-671608
E-post: bodil.strom-holst@slu.se