Att forska om katter

Senast ändrad: 09 december 2021

Djurs och människors hälsa och välfärd är tätt sammanlänkade. Att leva nära djur har positiva effekter på människors välbefinnande och livskvalitet, men innebär också ett ansvar för djurens hälsa och välfärd.

En hållbar djurhållning med friska och välmående djur är beroende av forskning. Forskningen vid SLU bidrar kontinuerligt till att öka katters hälsa och välfärd.

Katten är Sveriges vanligaste sällskapsdjur och år 2013 fanns 1,3 miljoner katter i landet. Från att ha varit en ladugårdskatt och råttfångare är katten numera en högt värderad familjemedlem.

Kattägare söker hjälp allt tidigare vid när katten blir sjuk och vill även göra mer för sin katt. Detta i kombination med att allt mer avancerad specialistvård erbjuds även för katter, ökar kraven som ställs på utvärdering av undersöknings- och behandlingsmetoder.

Med ökad välfärd och levnadsstandard får människor och djur allt längre liv. Åldersrelaterade sjukdomar och tillstånd som kan associeras med ökad välfärd och förändrad livsstil får därför allt större betydelse inom både human- och veterinärmedicinen.

I dagens samhälle hålls många katter inomhus och delar en livsstil lik människans, med minskad fysisk aktivitet och ökat intag av kalorier, vilket på sikt leder till övervikt och fetma. Med hjälp av unika studier på katt får vi potentiellt viktig kunskap om riskfaktorer och sjukdomsutveckling för ett flertal sjukdomar.

Forskningen vid SLU hanterar flera av dessa aspekter och exempel på pågående kattforskningsprojekt hittar du här.


Kontaktinformation

Bodil Ström Holst
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion

Telefon: 018-671608
E-post: bodil.strom-holst@slu.se