Ur SLU:s kunskapsbank

Ensilage positivt för grishälsan

Senast ändrad: 26 mars 2024
Grisar i en box

En högkvalitativ foderstat är viktig för att grisar ska vara friska och producera bra. Särskilt proteinet bör vara av god kvalitet. Med ett ökat intresse för en hållbar produktion ökar också intresset för att använda lokalt odlat ensilage till grisar, som alternativ till importerade proteinkällor.

Ensilage är inte bara mer hållbart än importerat proteinfoder, det har också potential att förbättra grisarnas välbefinnande då det uppfyller deras naturliga behov av födosök och utforskning. Detta kan tillsammans med ensilagets fiberinnehåll också minska risken för magsår.

I en studie utfodrades 128 Yorkshire/Hampshire-korsningar med ett vanligt kommersiellt foder blandat med ensilage på tre olika sätt, antingen som pellets eller som fullfoder med färskt ensilage som antingen var hackat eller intensivt behandlat i en bioextruder. En fjärde grupp fick ett standardkontrollfoder utan ensilage. För att bedöma aggressiva beteenden registrerades hudskador som orsakats av slagsmål. Vid slakt undersöktes om grisarna hade magsår.

Resultaten visade inte någon tydlig effekt av ensilageutfodringen på förekomsten av aggressiva beteenden. De grisar som utfodrats med färskt ensilage hade dock betydligt lägre förekomst av magsår. Utfodring med ensilage förbättrade därför grisarnas hälsa och välfärd genom att minska smärta som orsakas av magsår.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1016/j.animal.2023.101045

Referens

Friman J, Verbeek E, Sannö A, Presto Åkerfeldt M. 2024. Inclusion of silage in diets to fattening pigs: effect on gastric ulcers and skin lesions. animal 18 (1), 101045.