Ur SLU:s kunskapsbank

Hur påverkas kycklingen av algtillskott till hönan?

Senast ändrad: 26 mars 2024
Vit höna.

Det är viktigt att kycklingar för matfågelproduktion får en god start i livet. Eftersom näringsämnena som finns i ägget är avgörande för embryots utveckling har utfodringen av kycklingens mamma en direkt påverkan på hur livskraftig kycklingen blir. Dessutom är kycklingen de första veckorna i livet helt beroende av de antikroppar som förts över från hönan via ägget.

Saccharrina latissima är en brunalg som innehåller ett flertal så kallade bioaktiva ämnen som kan ge ett mervärde till fodret genom att exempelvis stimulera immunförsvaret. Vi har undersökt om algtillskott i hönans foder, i form av antingen algmjöl eller algextrakt, påverkar överföring av näringsämnen och antikroppar till ägget och vidare till kycklingen.

Resultaten visade att algmjölet hade en hög halt av jod och redan vid 0,6 % inblandning av algmjöl i fodret överskreds tillåtna nivåer. Fodrets höga jodhalt ökade innehållet av jod i äggen vilket resulterade i att de fick lägre selenhalt och att de daggamla kycklingarna bedömdes ha en sämre kvalitet. Därmed anses jodhalten vara begränsande för användandet av algmjöl.

Algextraktet ökade inte fodrets jodhalt, men stimulerade inte heller överföringen av näringsämnen eller antikroppar och påverkade inte heller den daggamla kycklingens kvalitet. Algextraktet ökade dock mängden bukfett hos hönan utan att öka hennes vikt, vilket kan vara positivt för reproduktionen.

Länk till artikeln

Effects of algal supplementation in feed to broiler breeders on transfer of nutrients and antibodies to chicks and quality of hatchlings - ScienceDirect

Referens

Ivarsson E, Wall H, Boyner M, Cervin G, Pavia H, Wattrang E. 2023. Effects of algal supplementation in feed to broiler breeders on transfer of nutrients and antibodies to chicks and quality of hatchlings. animal 17 (12), 101020, ISSN 1751-7311, https://doi.org/10.1016/j.animal.2023.101020