Ur SLU:s kunskapsbank

Svansskador hos grisar kan förebyggas

Senast ändrad: 26 mars 2024
Grisar på en boxyta utomhus.

Att grisar biter varandra i svansarna går att förebygga, visar en studie som utförts av SLU och SVA i samarbete med Nibble Lantbruk och Lantmännen. Genom att anpassa foder, sysselsättning och ljusexponering minskades antalet svansskador i en grisbesättning.

Grisar är nyfikna djur som ofta sysselsätter sig med olika detaljer i omgivningen. Ibland kan detta vara svansen på andra grisar. I Sverige registreras svansskador på ca 3 % av grisarna vid slakt. Vi har i en studie undersökt faktorer som kan förebygga detta problem.

Snabbväxande grisar har större behov av att få i sig aminosyror och mineraler jämfört med ”medelgrisen”, som utgör normen för foderrecepten. Dock deklareras inte fodrens innehåll av aminosyror och inte heller alla mineraler, men våra resultat pekar på vikten av medvetenhet om dessa faktorer. I ett tidigare försök berikades fodret med mer aminosyror och mineraler vilket inte gav någon effekt på svansbitningen. Grisbesättningen som undersöktes är välskött med möjlighet till utevistelse, låg sjuklighet och snabb tillväxt men trots det var andelen svansskador hög. Vi gjorde därför ett nytt försök där fodret berikades ytterligare med aminosyror och mineraler. Antalet svansskador minskade tydligt, vilket visar på fodrets betydelse. Eftersom aminosyror och mineraler är dyra skedde berikningen i små steg åt gången, vilket förklarar varför vi inte såg resultat tidigare.

Eftersom svansskadorna var fler under vintern prövades också olika ljusprogram. Gårdens fyra stallar har stora fönster. Normal belysning är två timmar med lysrör i samband med skötsel. I stall 1 ökades belysningen till 14 timmar per dag. Lysrör har ett flimmer som är osynligt för både grisar och människor. Stall 2 belystes därför 14 timmar med flimmerfria LED-lampor. Stall 3 och 4 hade normal belysning, men i stall 4 gavs fri tillgång till hösilage. Övriga grisar fick 100–200 gram per dag.

Svansskadorna minskade snabbast i stallet med fri tillgång till hösilage vilket visar betydelsen av sysselsättning. Andelen svansskador minskade mer vid flimmerfri belysning, vilket klargör att inte bara mängden ljus har betydelse utan även dess kvalitet.

Ett sätt att förhindra svansbitning är svanskupering. Detta är förbjudet inom EU, men får utföras om det anses nödvändigt, vilket innebär att ca 98 % av EUs slaktgrisar har kuperade svansar. I Sverige och Finland är svanskupering förbjudet och resultaten av vår studie visar tydligt att svanskupering av grisar är onödigt.

Länkar till artikeln

Impact of feed, light and access to manipulable material on tail biting

https://actavetscand.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13028-023-00716-8

Referens

Wallgren P, Johansson M, Wallgren T, Susic Z, Sigfridson K, Johansson S-E. 2024. Impact of feed, light and access to manipulable material on tail biting in pigs with intact tails. Acta Veterinaria Scandinavica 66, 2. https://doi.org/10.1186/s13028-023-00716-8


Kontaktinformation