Tack för din gåva!

Senast ändrad: 04 december 2023

Glöm inte ange "Julgåva" och ditt namn i meddelandefältet när inbetalningen görs (Plusgiro: 22 393-3 Swish: 123 562 53 63). Skriv också ”katt” eller ”hund” om du vill rikta gåvan. Klicka på formuläret nedan så kommer du till den nedladdningsbara pdf:en.

Vänligen kontakta Åsa eller Anna (uppgifter nedan) om du har några frågor.

Blankett för julgåva Sällskapsdjurens forskningsfond


Kontaktinformation

Åsa Formo, fundraiser
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap/Ledningskansliet, SLU
asa.formo@slu.se, 018-67 25 70, 070-689 30 33 

Anna Lehrman, fundraiser, PhD
Ledningskansliet
anna.lehrman@slu.se, 018 67 22 32, 070 930 63 90