Stöd forskningen om hund och katt

Senast ändrad: 23 juni 2020

Sällskapsdjurens forskningsfond är en insamlingsstiftelse vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som beskyddas av Kronprinsessan Victoria. Fonden ger privatpersoner, företag och föreningar möjlighet att lämna bidrag till forskning om sjukdomar som drabbar hund och katt.

Fonden har sedan 2008 årligen delat ut medel till forskning om bland annat diabetes hos katt, livmoderinflammation hos tik, vingelsjuka hos katt och plötslig hjärtdöd hos hund.

Plusgironummer 22 393-3 
Swish: 123 562 53 63

För att ytterligare utveckla djursjukvården och förbättra möjligheterna att förebygga och diagnostisera sjukdomar i ett tidigt skede, samt bota fler hundar och katter i Sverige, behövs mer forskning. Genom Sällskapsdjurens forskningsfond kan djurintresserade stödja forskningen på egen hand.

Ge ditt bidrag till insamlingsstiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond, det kan betyda mycket för våra husdjur!

Plusgiro: 22 393-3
Swish: 
123 562 53 63

Informationsbroschyr

Ladda hem vår informationsbroschyr om Sällskapsdjurens forskningsfond.

Tilldelade stipendier 2020

Kommittén för insamlingsstiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond beslutade vid sitt möte den 15 juni 2020 att dela ut följande stipendier:

Stiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond

Carl Ekstrand, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) tilldelas 100 000 kr. Medlen skall användas i projektet ”Framtidens behandling av urinvägsinfektioner hos hund”. Syftet med studien är att undersöka exponeringen av nitrofurantoin som har god effekt mot E-coli, i hundurin, för att ge ett gott behandlingsresultat och lägre antibiotikaresistensutveckling.

Ingeborg Ögrens fond

Maria Dimopoulou, Institutionen för kliniska vetenskaper (KV), tilldelas forskningsbidrag på 100 000 kr att användas i projektet ”Morbiditity and mortality of upper airway related diseases in a population of insured brachycephalic breeds in Sweden”. Målet är attundersöka morbiditet och mortalitet kopplad till övre luftvägssjukdomar i en population av försäkrade svenska hundar mellan åren 2011-2016, och att jämföra resultaten mellan brakycefala och övriga hundraser registrerade i samma försäkringsbolag.

Tomas Bergström, Institutionen för husdjursgenetik (HGEN), erhåller forskningsbidrag med 100 000 kr att användas i projektet "A Wet Nose Leading the Way". Syftet med studien är att minska risken för att ledarhundar drabbas av ärftliga ögonsjukdomar. Tillsammans med Synskadades riksförbund ska samtliga aktiva ledarhundar undersökas för en mutation i ABCA4-genen som ger en form av Stargardts sjukdom och allvarlig synnedsättning hos hundar.

Maj Johnsons fond

Gabriella Lindgren, Institutionen för husdjursgenetik (HGEN), mottar forskningsbidrag med 500 000 kr från Maj Johnsons Fond att användas i projektet ”Development of a genetic test for midline defect in cats.”. Projektet ska ta fram ett test för att påvisa en dödlig genetisk kattsjukdom, midline defect, som har ökat markant på raserna Burma, Bengal, Burmilla och Korat de senaste 10 åren.

De forskare som tilldelas medel, ska snarast lämna en presentation av projektet avsedd för hemsidan och en rapport om forskningsbidragets användning ska lämnas till fondens ordförande inom två år.

Tilldelade stipendier 2019

Kommittén för insamlingsstiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond beslutade vid sitt möte den 24 juni 2019 att dela ut följande stipendier:

De forskare som tilldelas medel, ska snarast lämna en presentation av projektet avsedd för hemsidan och en rapport om forskningsbidragets användning ska lämnas till fondens ordförande inom två år.

Tilldelade stipendier 2018

Kommittén för Insamlingsstiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond beslutade vid sitt möte den 19 juni 2018 att dela ut följande stipendier:

De forskare som tilldelas medel, ska snarast lämna en presentation av projektet avsedd för hemsidan och en rapport om forskningsbidragets användning ska lämnas till fondens ordförande inom två år.

Tilldelade stipendier 2017

Kommittén för Insamlingsstiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond beslutade vid sitt möte den 19 juni 2017 att dela ut följande stipendier:

  • Sofia Hanås tilldelas forskningsbidrag med 50 000 kr från Stiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond att användas i projektet Cirkulerande biomarkörer hos katter med hjärtsjukdom hypertrofisk kardiomyopati (HCM)
  • Cecilia Ley tilldelas forskningsbidrag med 325 000 kr från Svenska forskningsfonden för katt/Stiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond att användas i projektet Mekanismer för ledskadors uppkomst hos katt - från helkroppsundersökning till molekylära förändringar
  • Anna Bergh tilldelas forskningsbidrag med 100 000 kr från en anonym donator att användas i projektet Utvärdering av den smärtlindrande effekten av Transkutan Elektrisk Nerv Stimulering (TENS) på hund med artros
  • Bodil Ström Holst tilldelas forskningsbidrag med 100 000 kr från en anonym donator att användas i projektet Kan CPSE förutsäga prostatans tillväxthastighet?

De forskare som tilldelas medel, ska snarast lämna en presentation av projektet avsedd för hemsidan och en rapport om forskningsbidragets användning ska lämnas till fondens ordförande inom två år. När det gäller forskningsbidrag från SFK ska den betalas ut under 3 år med en tredjedel vid varje tillfälle. En årlig underhandsrapport ska också lämnas in till SFF och godkännas före utbetalning av resterande medel.

Sidansvarig: mw-red@slu.se