Stöd forskningen om hund och katt

Senast ändrad: 07 oktober 2019
sff.jpg

Sällskapsdjurens forskningsfond är en insamlingsstiftelse vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som beskyddas av Kronprinsessan Victoria. Fonden ger privatpersoner, företag och föreningar möjlighet att lämna bidrag till forskning om sjukdomar som drabbar hund och katt.

Fonden har sedan 2008 årligen delat ut medel till forskning om bland annat diabetes hos katt, livmoderinflammation hos tik, vingelsjuka hos katt och plötslig hjärtdöd hos hund.

Plusgironummer 22 393-3 
Swish: 123 562 53 63

För att ytterligare utveckla djursjukvården och förbättra möjligheterna att förebygga och diagnostisera sjukdomar i ett tidigt skede, samt bota fler hundar och katter i Sverige, behövs mer forskning. Genom Sällskapsdjurens forskningsfond kan djurintresserade stödja forskningen på egen hand.

Ge ditt bidrag till insamlingsstiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond, det kan betyda mycket för våra husdjur!

Plusgiro: 22 393-3
Swish: 
123 562 53 63

Informationsbroschyr

Ladda hem vår informationsbroschyr om Sällskapsdjurens forskningsfond.

Tilldelade stipendier 2019

Kommittén för insamlingsstiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond beslutade vid sitt möte den 24 juni 2019 att dela ut följande stipendier:

  • Suvi Mäkeläinen tilldelas 100 000 kr från Stiftelsen Sällskapsdjurens Forskningsfond att användas i projektet Fighting Blindness in Dogs with Long-Read Sequencing Technology.
  • Katja Höglund tilldelas forskningsbidrag med 100 000 kr från Ingeborg Ögrens Fond som samordnas med Stiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond och delas ut av SFF:s kommitté att användas i projektet ”Mätning av stresshormon i urin hos hund – validering av ny metod samt påverkan av dygnsvariation och klinisk undersökning”.
  • Lena Pelander tilldelas forskningsbidrag med 100 000 kr från Ingeborg Ögrens Fond som samordnas med Stiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond och delas ut av SFF:s kommitté att användas i projektet ”Validering av peptidomik-modellerna 133P och 35P för tidig detektion av kronisk njursjukdom hos hund”.
  • Sofia Mikko tilldelas forskningsbidrag med 393 000 kr från Maj Johnsons Fond från Ingeborg Ögrens Fond som samordnas med Stiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond och delas ut av SFF:s kommitté att användas i projektet Validering av kandidatgener för thoraxmissbildningar hos Bengalkatt.

De forskare som tilldelas medel, ska snarast lämna en presentation av projektet avsedd för hemsidan och en rapport om forskningsbidragets användning ska lämnas till fondens ordförande inom två år.

Tilldelade stipendier 2018

Kommittén för Insamlingsstiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond beslutade vid sitt möte den 19 juni 2018 att dela ut följande stipendier:

De forskare som tilldelas medel, ska snarast lämna en presentation av projektet avsedd för hemsidan och en rapport om forskningsbidragets användning ska lämnas till fondens ordförande inom två år.

Tilldelade stipendier 2017

Kommittén för Insamlingsstiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond beslutade vid sitt möte den 19 juni 2017 att dela ut följande stipendier:

  • Sofia Hanås tilldelas forskningsbidrag med 50 000 kr från Stiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond att användas i projektet Cirkulerande biomarkörer hos katter med hjärtsjukdom hypertrofisk kardiomyopati (HCM)
  • Cecilia Ley tilldelas forskningsbidrag med 325 000 kr från Svenska forskningsfonden för katt/Stiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond att användas i projektet Mekanismer för ledskadors uppkomst hos katt - från helkroppsundersökning till molekylära förändringar
  • Anna Bergh tilldelas forskningsbidrag med 100 000 kr från en anonym donator att användas i projektet Utvärdering av den smärtlindrande effekten av Transkutan Elektrisk Nerv Stimulering (TENS) på hund med artros
  • Bodil Ström Holst tilldelas forskningsbidrag med 100 000 kr från en anonym donator att användas i projektet Kan CPSE förutsäga prostatans tillväxthastighet?

De forskare som tilldelas medel, ska snarast lämna en presentation av projektet avsedd för hemsidan och en rapport om forskningsbidragets användning ska lämnas till fondens ordförande inom två år. När det gäller forskningsbidrag från SFK ska den betalas ut under 3 år med en tredjedel vid varje tillfälle. En årlig underhandsrapport ska också lämnas in till SFF och godkännas före utbetalning av resterande medel.


Kontaktinformation

Christine Jakobsson, projektledare
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
Telefon: 018-67 16 82
E-post: christine.jakobsson@slu.se

Rauni Niskanen, dekan
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
Telefon: 018-67 16 07
E-post: rauni.niskanen@slu.se

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se