Stöd forskningen om hund och katt

Senast ändrad: 21 december 2021

Sällskapsdjurens forskningsfond är en insamlingsstiftelse vid Sveriges lantbruksuniversitet som beskyddas av Kronprinsessan Victoria. Fonden ger privatpersoner, företag och föreningar möjlighet att lämna bidrag till forskning om sjukdomar som drabbar hund och katt.

Fonden har sedan 2008 årligen delat ut medel till forskning om bland annat diabetes hos katt, livmoderinflammation hos tik, vingelsjuka hos katt och plötslig hjärtdöd hos hund.

För att ytterligare utveckla djursjukvården och förbättra möjligheterna att förebygga och diagnostisera sjukdomar i ett tidigt skede, samt bota fler hundar och katter i Sverige, behövs mer forskning. Genom Sällskapsdjurens forskningsfond kan djurintresserade stödja forskningen på egen hand.

Ditt bidrag kan betyda mycket för våra husdjur!

Plusgiro: 22 393-3
Swish: 123 562 53 63

Ge en minnesgåva

I samband med att någon går bort kan du hedra dennes minne genom en gåva till forskning. Vi skickar ett minnesblad med din hälsning dit du önskar. Läs mer här.

Ge en julgåva

Ge bort forskning i julklapp. Du kan själv fylla i mottagarens och ditt namn och ladda ner din hälsning som pdf. Läs mer här.

Informationsbroschyr

Ladda hem vår informationsbroschyr om Sällskapsdjurens forskningsfond

Tilldelade stipendier 2021

Kommittén för insamlingsstiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond beslutade vid sitt möte 23 juni 2021 att dela ut följande stipendier: 

Tilldelade stipendier 2020

Kommittén för insamlingsstiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond beslutade vid sitt möte 15 juni 2020 att dela ut följande stipendier: 

Forskare som tilldelas medel ska snarast lämna en presentation av projektet avsedd för hemsidan och en rapport om forskningsbidragets användning ska lämnas till fondens ordförande inom två år.

Tilldelade stipendier 2019

Kommittén för insamlingsstiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond beslutade vid sitt möte den 24 juni 2019 att dela ut följande stipendier:

De forskare som tilldelas medel, ska snarast lämna en presentation av projektet avsedd för hemsidan och en rapport om forskningsbidragets användning ska lämnas till fondens ordförande inom två år.

Tilldelade stipendier 2018

Kommittén för Insamlingsstiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond beslutade vid sitt möte den 19 juni 2018 att dela ut följande stipendier:

De forskare som tilldelas medel, ska snarast lämna en presentation av projektet avsedd för hemsidan och en rapport om forskningsbidragets användning ska lämnas till fondens ordförande inom två år.

Tilldelade stipendier 2017

Kommittén för Insamlingsstiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond beslutade vid sitt möte den 19 juni 2017 att dela ut följande stipendier:

  • Sofia Hanås tilldelas forskningsbidrag med 50 000 kr från Stiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond att användas i projektet Cirkulerande biomarkörer hos katter med hjärtsjukdom hypertrofisk kardiomyopati (HCM)
  • Cecilia Ley tilldelas forskningsbidrag med 325 000 kr från Svenska forskningsfonden för katt/Stiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond att användas i projektet Mekanismer för ledskadors uppkomst hos katt - från helkroppsundersökning till molekylära förändringar
  • Anna Bergh tilldelas forskningsbidrag med 100 000 kr från en anonym donator att användas i projektet Utvärdering av den smärtlindrande effekten av Transkutan Elektrisk Nerv Stimulering (TENS) på hund med artros
  • Bodil Ström Holst tilldelas forskningsbidrag med 100 000 kr från en anonym donator att användas i projektet Kan CPSE förutsäga prostatans tillväxthastighet?

De forskare som tilldelas medel, ska snarast lämna en presentation av projektet avsedd för hemsidan och en rapport om forskningsbidragets användning ska lämnas till fondens ordförande inom två år. När det gäller forskningsbidrag från SFK ska den betalas ut under 3 år med en tredjedel vid varje tillfälle. En årlig underhandsrapport ska också lämnas in till SFF och godkännas före utbetalning av resterande medel.


Kontaktinformation

Åsa Formo, fundraiser
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap/ledningskansliet, SLU
asa.formo@slu, 018-67 25 70, 070-689 30 33 

Rauni Niskanen, dekan
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
Telefon: 018-67 16 07
E-post: rauni.niskanen@slu.se