Miljö- och kvalitetsarbete på SLU, Lövsta lantbruksforskning och Röbäcksdalens forskningsladugård

Senast ändrad: 05 juli 2024

Verksamheterna bedriver ett aktivt miljöarbete och är certifierade enligt standarden ISO 14001:2015. Lövsta är dessutom certifierad enligt standarden ISO 9001:2015 och bedriver ett aktivt kvalitetsledningsarbete.

Kvalitetsledningssystem på Lövsta lantbruksforskning

Lövsta lantbruksforskning ska leverera både service och försöksdata som är kvalitetssäkrad för den forskning och undervisning som kärnverksamheten bedriver vid Lövsta. Forskare som förlägger ett forskningsprojekt på Lövsta måste kunna lita på att projektet kan genomföras på rätt sätt så att säkra och tillförlitliga försöksresultat levereras till forskarna.

 

SLU:s miljöarbete

SLU:s miljöarbete fördelas över SLU:s fyra fakulteter och Gemensamma verksamhetsstödet för att tillsammans arbeta mot gemensamma miljömål utifrån de förutsättningar som respektive faktultet har. Miljöarbetet på VH-fakulteten och UDS

 

Lövstas lokala miljömål

Kopparsulfat - minska utsläpp till biogasen. Uppföljning 2024.

Minska energiförbrukning, uppvärmning med bibehållen djurvälfärd i grisstallet. Uppföljning 2024.

Minska elförbrukning för belysning i kostallet. Uppföljning 2024.