Forskning på Lövsta lantbruksforskning

Senast ändrad: 11 april 2024
Koförsök RS virus på  Lövsta  lantbruksforskning, SLU.  foto.

Lövsta lantbruksforskning erbjuder stallmiljöer för forskning och undervisning. Anläggningen inhyser nöt för mjölkproduktion, gris och fågel.

 

Forskningssamordnare och stallverksamhet återkommer med ett förslag på genomförande och kostnader för ditt forskningsprojekt.

 

Resurs för forskning och utbildning om lantbrukets djur

I genomsnitt pågår ett tiotal forskningsprojekt på Lövsta varje dag, och studenterna vid SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, VH, kommer under sin utbildning till Lövsta för olika undervisningsmoment.

Djuren är centrala i forskning och utbildning, men ingår samtidigt i anläggningens basproduktion av livsmedel. Målet för Lövsta är att vara ett föredöme inom djurhållning och lantbruksdrift och att erbjuda SLU:s forskare, internationella forskarkollegor och forskare inom näringslivet utmärkta forsknings- och utbildningsmöjligheter i en modern lantbruksmiljö. 

Resurser på Lövsta lantbruksforskning

På Lövsta finns stallösningar för att bedriva olika typer av forskning och undervisning om lantbrukets djur (öppnas i pdf 3MB).

Försöksplanering vid genomförandet av uppdrag vid VH ladugårdsdrift

Relaterade sidor:


Kontakta forsknings- och undervisningssamordnare på Lövsta

Lotta Jönsson, Forsknings- och utbildningssamordnare
SLU Lövsta lantbruksforskning
lotta.jonsson@slu.se, +4618673217  

Johanna Grundin, Forsknings- och utbildningssamordnare
SLU Lövsta lantbruksforskning
johanna.grundin@slu.se, +4618671698  

Linnea Eberson, Forsknings- och utbildningssamordnare
SLU Lövsta lantbruksforskning
linnea.eberson@slu.se, +4618672948