Utbildning på Lövsta lantbruksforskning

Senast ändrad: 09 januari 2024
Undervisning i dräktighetskontroll av suggor på Lövsta lantbruksforskning, SLU. foto.

Lövsta lantbruksforskning erbjuder stallmiljöer för forskning och undervisning. Anläggningen inhyser kor för mjölkproduktion, gris och fågel.

Alla fakultetens studenter och forskarstuderande kommer att passera anläggningen under sin utbildning. Varje år antar VH-fakulteten över 200 studenter som utbildas i veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Vid VH-fakulteten bedrivs dessutom internationella mastersutbildningar.

Förlägg en utbildning/kurs i djuranläggningarna

Gör en förrfrågan om att förlägga en utbildning/kurs på Lövsta lantbruksforskning (öppnas som pdf 229 kB). Utbildningssamordnare återkommer med förslag på när och hur din kurs kan förläggas i anläggningarna på Lövsta.

Relaterade sidor:


Kontakta forsknings- och undervisningssamordnare på Lövsta lantbruksforskning

Lotta Jönsson, Forsknings- och utbildningssamordnare
SLU Lövsta lantbruksforskning
lotta.jonsson@slu.se, +4618673217  

Johanna Grundin, Forsknings- och utbildningssamordnare
SLU Lövsta lantbruksforskning
johanna.grundin@slu.se, +4618671698  

Linnea Eberson, Forsknings- och utbildningssamordnare
SLU Lövsta lantbruksforskning
linnea.eberson@slu.se, +4618672948