Kontakt

Senast ändrad: 30 januari 2024

Har du frågor om RJN, vänligen kontakta antingen Göran Bergkvist eller Lars Ericson.

Göran Bergkvist, professor
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
goran.bergkvist@slu.se, 018-67 29 10, 0703-44 34 62

Lars Ericson, lantbruksexpert
Länsstyrelsen Västerbotten
lars.ericson@lansstyrelsen.se, 010-225 42 75


Kontaktinformation