Hoppa till huvudinnehåll

Regional jordbruksforskning för norra Sverige - RJN

Regional jordbruksforskning för norra Sverige är ett forsknings- och utvecklingsprogramprogram som ska stötta jordbruk speciellt anpassat för de norrländska förutsättningarna. Generellt för norra Sverige gäller att mer än 90 % av den utnyttjade åkerarealen används till odling av vall och fodersäd. Skördarna bildar basen för den produktion av mjölk och kött som utgör ryggraden i det norrländska jordbruket.

komule, foto.

Finansierade projekt – The Movie

Under åren har en hel rad forskningsprojekt finansierats i RJN:s regi. Kolla in filmerna så får du veta mer om två nya projekt som nyligen har fått finansiering genom RJN.

Gräs på åker, foto.

Regional Jordbruksforskning för Norra Sverige beviljar som regel medel en gång per år. Forskare kan då söka finansiering för forsknings- och utvecklingsprojekt som gynnar det norrländska jordbruket.

Norra Sverige är ett av de nordligaste områden i världen där jordbruk bedrivs. Detta ger unika förutsättningar för produktion av livsmedel.

Publicerad: 29 oktober 2021 - Sidansvarig: mw-red@slu.se
Loading…