Sveriges lantbruksuniversitet

Regional jordbruksforskning för norra Sverige - RJN

Regional jordbruksforskning för norra Sverige (RJN) är ett FoU-program som ska stötta jordbruk speciellt anpassat för de norrländska förutsättningarna. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Utlysning december 2017

Vi öppnar nu för ansökningar om medel till forsknings- och utvecklingsprojekt som har till syfte att utveckla en bärkraftig produktion av bioråvara med särskild hänsyn till de specifika förhållanden som råder i norra Sverige. Ansök senast 12 februari 2018.

rodklover.jpg

Norra Sverige är ett av de nordligaste områden i världen där jordbruk bedrivs. Detta ger unika förutsättningar för produktion av livsmedel.

Generellt för norra Sverige gäller att mer än 90 % av den utnyttjade åkerarealen används till odling av vall och fodersäd. Skördarna härifrån bildar basen för den produktion av mjölk och kött som utgör ryggraden i det norrländska jordbruket.

Publicerad: 14 december 2017 -