Sveriges lantbruksuniversitet

Regional jordbruksforskning för norra Sverige - RJN

Regional jordbruksforskning för norra Sverige är ett forsknings- och utvecklingsprogramprogram som ska stötta jordbruk speciellt anpassat för de norrländska förutsättningarna.

Åker med vete, foto.

Utlysning av medel för forskning våren 2021

Forskningen ska bidra till utvecklingen av regionens jordbruk genom hållbara lösningar för produktion av kött, mjölk och grödor under norrländska förhållanden. Samverkan med näringen och/eller industrin är ett krav.

Ansökan måste ha inkommit till Länsstyrelsen i Västerbottens län senast den 21 mars 2021.

Norra Sverige är ett av de nordligaste områden i världen där jordbruk bedrivs. Detta ger unika förutsättningar för produktion av livsmedel.

Generellt för norra Sverige gäller att mer än 90 % av den utnyttjade åkerarealen används till odling av vall och fodersäd. Skördarna härifrån bildar basen för den produktion av mjölk och kött som utgör ryggraden i det norrländska jordbruket.

Publicerad: 27 januari 2021 - Sidansvarig: mw-red@slu.se
Loading…