Sveriges lantbruksuniversitet

Regional jordbruksforskning för norra Sverige - RJN

Regional jordbruksforskning för norra Sverige (RJN) är ett FoU-program som ska stötta jordbruk speciellt anpassat för de norrländska förutsättningarna. Här kan du läsa mer om vad det innebär. 

Norra Sverige är ett av de nordligaste områden i världen där jordbruk bedrivs. Detta ger unika förutsättningar för produktion av livsmedel.

Generellt för norra Sverige gäller att mer än 90 % av den utnyttjade åkerarealen används till odling av vall och fodersäd. Skördarna härifrån bildar basen för den produktion av mjölk och kött som utgör ryggraden i det norrländska jordbruket.

Publicerad: 14 oktober 2020 - Sidansvarig: mw-red@slu.se
Loading…