Samarbetspartners

Senast ändrad: 14 oktober 2020

Det nu gällande avtalet tecknades 2017 och gäller åren 2018–2021. Norrmejerier, LRF region nord, Lantmännen ek för, Hushållningssällskapet i Västernorrlands, Norrbotten/Västerbottens och Jämtlands län, Fodercentralen, Swedbank,  Länsförsäkringar  i Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland, samt SLU, VH- och NJ fakulteterna, Piteå kommun och Region Norrbotten via projektet ”Gröna näringar" (anslöt 2019) är undertecknare. Stiftelsen lantbruksforskning är, via projektmedel riktade till regional forskning, medfinansiär.

 

Sidansvarig: mw-red@slu.se