Partner

Senast ändrad: 26 oktober 2022

Det nu gällande avtalet tecknades 2021 och gäller åren 2021–2023.

NorrmejerierLRF i norra Sverige, Lantmännen ek förHushållningssällskapet i Västernorrlands, Norrbotten/Västerbottens och Jämtlands län, FodercentralenLänsförsäkringar i Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland,  Sparbanken Nord, Piteå kommun och Region Norrbotten via projektet ”Gröna näringar”, Sundsvalls kommun, samt SLUVH- och NJ fakulteterna är undertecknare. Dessutom finansierar Stiftelsen Lantbruksforskning, inom ramen för sin regionala satsning, projektet ”Bete i ett norrländskt perspektiv”.

RJN:s partners logotyper.


Kontaktinformation