Partner

Senast ändrad: 30 januari 2024

Partners i RJN 2024–2026

Följande företag och organisationer är anslutna till det nuvarande avtalet:

Norrmejerier ek för, Lantmännen ek för, LRF norra Sverige, Västerbottens fodercentral AB, Sparbanken Nord, Charm i norr/Polarbröd AB, Hushållningssällskapen i Västernorrlands, Norrbotten/Västerbottens och Jämtlands län, Länsförsäkringar i Västernorrlands, Västerbottens, Jämtlands och Norrbottens län, samt Sundsvalls kommun.

Från SLU medverkar fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH), fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) och fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV).

 

Loggor för de organisationer som ingår i RJN.


Kontaktinformation