Ur SLU:s kunskapsbank

Fetma ger högt blodtryck och höga kortisolnivåer hos häst

Senast ändrad: 18 maj 2021
häst

Viktökning och fetma hos människa kan ge upphov till ett försämrat svar på hormonet insulin, hjärt-kärlproblem och förhöjda nivåer av stresshormonet kortisol. Feta hästar visar också försämrad känslighet för insulin men hur deras hjärtan och cirkulation påverkas har hittills varit okänt. I en studie som utförts vid Sveriges lantbruksuniversitet undersöktes därför hjärt-kärlfunktion och nivåer av kortisol hos hästar under viktuppgång.

Nio vuxna travarston utfodrades under 22 veckor med en mycket energirik grovfoderbaserad diet med lågt sockerinnehåll. Hästarna släpptes sedan på bete, vilket innebar en övergång till en sockerrik diet. Vikt, blodtryck och kortisolnivåer i blod följdes genom hela studien, och känslighet för insulin mättes före och efter viktuppgång samt efter betet.

Alla hästar ökade i vikt under studien och blev feta. Blodtrycket steg under viktökningsperioden och låg kvar högt under betet men kunde inte kopplas till försämrad insulinkänslighet. Kortisolnivåerna ökade med viktuppgången.

Studien visar dels att viktuppgång och fetma hos häst kan ge upphov till högt blodtryck, dels att försämrad insulinkänslighet inte är den direkta kopplingen mellan fetma och högt blodtryck. Detta innebär att andra, ännu okända faktorer, har betydelse för ökat blodtryck hos feta hästar.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/evj.13294

Referens

Nostell, KLindåse, SWinqvist, EBröjer, JThe effect of diet‐induced obesity and pasture on blood pressure and serum cortisol in Standardbred maresEquine Vet J2020001– 7.


Kontaktinformation

Katarina Nostell
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hästmedicin

Telefon: 018-671356
E-post: katarina.nostell@slu.se