SLU Götala nöt- och lammköttsforskning

Senast ändrad: 21 april 2021

SLU Götala nöt- och lammköttsforskning är SLU:s forskningsanläggning för dessa produktionsinriktningar.

SLU Götala nöt- och lammköttsforskning är en anläggning för försöksmässig djurhållning av nötkreatur och får för köttproduktion inklusive 70 ha åkermark och 40 ha naturbetesmark.

Två oisolerade stallar med djupströbädd och skrapad gång för nötkreatur, med plats för totalt 140 djur. Två stallar för får, med plats för upp till 100 djur. Diverse teknik för utfodring och skötsel inklusive automatisk registrering av foderkonsumtion och djurvikt.

Kontakt

Anna Hessle

Relaterade sidor:


Kontaktinformation