Analyslaboratoriet Umeå

Senast ändrad: 30 april 2024
Tre personer i vita rockar står vid en labbänk och jobbar. Foto.

En del av THV:s analyslabb finns på campus i Umeå och omfattar även ett rum för gas in vitro-analyser.

Analyslaboratorium

Labbet finns på våning 5 i SLUs hus på campus. På analyslab finns avancerad utrustning för bland annat mikroskopi och bilddokumentation, gaskromatografi, N-analyser, molekylär biologisk utrustning för ex. PCR och gelscanning. Det finns även mindre torkskåp och ugnar för bestämning av torrsubstans och askhalter. I labbet finns även ett sterilrum och ett N15-rum. För beredning av mindre prover finns en kulkvarn och en Cyclo Tech cyklonkvarn.

 

Gas in vitro laboratoriet

Labbet användes ursprungligen för att mäta gasproduktionen under 72 timmar, men nu finns även möjligheter att mäta N-nedbrytning och gas-sammansättning. Totalt finns plats för 36 prov uppdelat på tre vattenbad.