Fodermedelstabell för gris

Senast ändrad: 20 mars 2024

Gå till fodertabellen (version 2010-2)

 

Tabellen baseras i huvudsak på värden från www.EvaPig.com ver. 1.0.2.0., danska fodervärden samt Sauvant et al. (2004). EvaPig kan laddas ner gratis från www.EvaPig.com. Programmet har en svensk version och kan användas för att beräkna näringsvärden från analyser. Biprodukter som drank och permeatvassle har beräknats i EvaPig från tillgängliga analyser i respektive företags produktblad. Källor för analyser och koefficienter finns angivna för varje råvara. Tomma rutor indikerar att inga värden hittats.

Riktlinjer för maximal inblandning finns angivna för varje råvara. Dessa baseras på Simonsson (2006), Jørgensen (2006) samt egna bedömningar. OBSERVERA att detta är riktlinjer och inga absoluta gränser. Angivna värden baseras på försök och erfarenheter om olika fodermedels egenskaper avseende antinutritionella substanser, struktur, inverkan på slaktkroppskvalitet, hanteringsegenskaper, varierande näringsinnehåll etc. En noggrann resultatuppföljning är det bästa hjälpmedlet för att avgöra ett fodermedels användbarhet i en specifik produktionssituation.

  

Uppbyggnad

Varje råvara i tabellen är länkad till en separat sida med mer detaljerad information. Klicka på namnet på fodermedlet så får du fram detaljerad information om det (pdf som öppnas i nytt fönster).

 

För mer info: Magdalena Åkerfeldt, magdalena.akerfeldt@slu.se

Källor

· Jørgensen, L. 2006. Råvarer – maks. Indhold. Info Svin, Dansk Svineproduktion DMA, 2006

· Sauvant, D., Perez, J.-M. & Tran, G. 2004. Tables of composition and nutritional value of feed material. 2nd revised and corrected edition, INRA 2004, ISBN 2-7380-1158-6

· Simonsson, A. 2006. Fodermedel och näringsrekommendationer för gris. Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Rapport 266, Uppsala, 2006.

 

Åter till förstasidan Fodermedel och näringsrekommendationer för gris


Kontaktinformation