Miljöarbete

Senast ändrad: 01 mars 2024

Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (THV) följer SLU:s centrala miljöarbete och bedriver ett aktivt arbete enligt ett miljöledningssystem, certifierat ISO 14001:2015.

Institutionen bedriver sin verksamhet på fyra orter i Sverige: Uppsala, Skara, Göteborg och Umeå. Eftersom institutionen är geografiskt spridd arbetar vi aktivt med miljöarbete kring tjänsteresor där vi uppmanar anställda att välja miljövänliga alternativ såsom tågresor framför flygresor vid framförallt inrikes resor.

Institutionen följer SLU:s miljöhandbok i det arbete som utförs på uppdrag av universitetet. Utförlig information om SLU:s miljöarbete finns tillgänglig på SLU:s miljöhemsida och i SLU:s miljöhandbok.

Här finns mer information om SLU:s miljöarbete

Här hittar du SLU:s miljöhandbok


Kontaktinformation